СЪВЕСТ

Някой следва съвестта,
друг преследва користта,
затова е вечна горестта.

Категория: