КРИТИЧНОСТ

Словото критично
не обижда лично,
но не е безлично!

Категория: