ЕЛИТЪТ

Ако себе си считат,
сигурно са елитът,
но народа да питат!

Категория: