ДОН ДОМАТ

Замени го Дон Домат
нашенският тарикат
с вносен ГМО пират!

Категория: