БРЪТВЕЖИ

С лъскави брътвежи
властникът се ежи,
скривайки ламтежи.

Категория: