ДОБРИ И ЗЛИ

Злини които правят,
на себе си се нравят,
а който зло не прави,
на всичките се нрави,
но злият зло пак прави!

Категория: