АФИНИТЕТИ

Афинитет просветен,
афинитет сърдечен,
афинитет планетен,
афинитет космичен,
но само не паричен!

Категория: