СЕБЕ СИ

Надявай се на Бог и себе си!
Това значи да бъдеш себе си.
Без родител като изгубен си.

Категория: