БОГАТСТВО

Благородството
е винаги богатство,
но рядко богатството
е благородство.

Категория: