НАДМЕННОСТ

Богатият престъпен,
надменно е заможен,
на вид е недостъпен,
а вътре е нищожен.

Категория: