ОТСЪСТВИЯ

Без аршин за грях
и възмезден страх,
без сърдечен смях
всичко става прах.

Категория: