БОРБАТА

Борбата е различна,
но винаги себична,
когато е парична!

Категория: