ЛЪЖАТА

Лъжата не лъже лъжата,
а лъже само добротата,
затуй е злото на Земята.

Категория: