ДАМОКЛЕВ МЕЧ

Правораздаване,
а не отмъщаване
или опрощаване!

Категория: