ЛИЧНОСТ И БЕЗЛИЧНОСТ

Знаменитите личности
развяват знамената,
а знатните безличности
продават свободата!

Категория: