СВЕТЪТ

Светът е образ и подобие,
но често става безподобие,
щом злото върши безобразие.

Категория: