ЕЛИТЪТ

Който пита, глухи пита!
Глухоням е днес елита,
който вънка се отчита!

Категория: