ДЕМОКРАЦИЯ

След 5-вековна окупация
България е демокрация,
чиято цел е деградация
на нашата велика нация!

Категория: