ДОБРОТО

- Много е скъпо! -
казва алчността.
- Много е тъпо! -
казва глупостта.
- Сякаш е злато! -
казва завистта.
- Враг е на злото! -
казва смелостта.

Категория: