СЪВЕТЪТ НА ХАЙЯМ

Послушай мъдрия Хайям,
за да не те е после срам,
че грешник станал си голям!

Категория: