ДИАГНОЗА

Най-точна диагноза
на днешната зараза
е алчност и омраза.

Категория: