ЗАПОВЯДВАЩИ

Който заповядва,
мисли се за брадва,
но дърво му трябва!

Категория: