МЕЧТИТЕ

Не възпирай мечтите,
но си плюй на ръцете
и ще стигнеш звездите!

Категория: