ПРОШКА

Които мен предават -
безплатно им прощавам,
но който род предава -
за злато не прощавам!
Такава прошка давам,
но родно не продавам!

Категория: