ЖИВОТ И ХАЗАРТ

Животът е хазарт,
а хазартът - живот!
И то какъв живот!

Категория: