КОКАЛЪТ

През просото я карат,
щом за кокал се карат
лъвски пай да прибарат.

Категория: