ПРОШКА

Душа човешка,
щом върне брошка,
за тази грешка
се дава прошка!

Категория: