БОРБАТА

Които в борбата
използват лъжата,
ламтят на Земята
да властва парата.

Категория: