ДЕН НА ЗДРАВЕТО

Здравни деятели
и здраве-ваятели,
поклони лечители
и наши спасители!

Категория: