ЛЪЖАТА

Не всеки ни лъже,
но който ни лъже,
той друго не може.

Категория: