ГРИЖОВНОСТ

Да не мислим за себе си
е безумие, на да мислим
само за нас е слабоумие.

Категория: