ИЗДИГАНЕ

Колкото по задигат,
толкоз по се издигат,
но накрая пропадат
на омразата в адът!

Категория: