СТЪЛБАТА

Които са прави,
ги бутат надолу,
а хората криви,
ги тикат нагоре!

Категория: