ДЕЛАТА

Дали си вярващ,
или невярващ,
с дела доказваш,
което вярваш,
или не вярваш!

Категория: