РАЗПЯТИЕ

Христовото разпятие
жестоко е страдание,
изкупващо спасение!

Категория: