ЕМИГРАНТИ

Безработни бягат
от Родината,
а имотни грабят
Татковината!

Категория: