ЗЛО И ДОБРО

Злото отрича доброто,
а доброто отрича злото,
първото зарад златото,
а второто зарад хорото.

Категория: