ТОЛЕРАНТНОСТ

Които все са толерантни
ги яхат като клети кранти
нетолерантни тариканти.

Категория: