КРЪГОВРАТИ

Не е виновна пролетта,
че греят младите цветя
и гаснат старите листа,
а кръговратът на света.

Категория: