ПАРАЗИТИ

Всеки паразит
хитър враг е скрит,
но е благ на вид!

Категория: