СВОБОДА НА СЛОВОТО

Свободата на словото
е борбата с фалшивото
и с правата на кривото!

Категория: