ЧОВЕКЪТ-ВЪЛК

Някои деца създават,
но вълчета възпитават,
затова жестоки стават.

Категория: