ВРЕМЕНА

Днес да управляваш
не значи да създаваш,
а да присвояваш.

Категория: