ДЕЛА И МИСЛИ

От всяка мисъл семе
пониква сред душата,
минава кратко време
и раждат се делата.

Делата пускат корен,
растат като дървета
и срещу вятър бурен
се борят на Земята.

Укрепнали делата,
дела вековни раждат,
тъй както и гората
дърветата засаждат.

Живеят звяр и птици
в горите Тилилейски,
а чувствата - царици
творят съдби житейски.

Категория: