ОМРАЗА

Фатална е зараза
човешката омраза,
по-страшна от проказа!

Категория: