ПРОГРЕС И РАЗРУХА

Всеки прогрес
е мощен експрес,
а всяка разруха
е линия глуха!

Категория: