ОБИЧ

Когато сбъднеш някоя мечта
и чуваш славеи да пеят,
разбираш, че без Обич на света
щастливи хора не живеят!

Категория: