ИСТИНАТА

Относителна за кривдата
и абсолютна за правдата
е неподкупната истина!

Категория: