ЦЕННОСТ

Най-скъпоценната ценност
е радост, бодрост и щедрост,
дар от природната вечност
на всяка детска сърдечност!

Категория: