БЕДНОСТ И БОГАТСТВО

Алчността щом властва,
честността мизерства,
а властта блаженства.

Категория: